sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Program rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013 bude veřejně projednán 6. února
23.01.2008


Ministerstvo životního prostředí obdrželo v těchto dnech návrh koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013" včetně hodnocení vlivů na životní prostředí dne zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (SEA).
S návrhem koncepce a hodnocením SEA se může veřejnost seznámit na recepci Krajského úřadu Jihočeského kraje v přízemí budovy nebo na oddělení regionálního rozvoje (kancelář č. 2.042, ing. Jana Melicharová) nebo na webových stránkách kraje v rubrice Koncepční materiály/Program rozvoje kraje - posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)..
Své písemné vyjádření k návrhu koncepce a hodnocení SEA přitom může každý zaslat ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (Vršovická 65, 100 10 Praha 10) do pěti dnů od dne konání veřejného projednání „Programu rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013" a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA). To se bude konat v budově krajského úřadu 6. února od 15 hodin v sále zastupitelstva.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku