sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Program rozvoje Jihočeského kraje byl schválen Ministerstvem životního prostředí
1.04.2008

Program rozvoje Jihočeského kraje na období do roku 2013, jako základní strategický dokument rozvoje kraje, vešel do své závěrečné schvalovací fáze. Jeho zpracování bylo zahájeno v roce 2006, v roce 2007 proběhlo připomínkové řízení a společností EIA Servis s.r.o. bylo zahájeno hodnocení SEA dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, která vydala kladné stanovisko a doporučila koncepci Ministerstvu životního prostředí ke schválení. V roce 2008 proběhlo veřejné projednání návrhu Programu rozvoje Jihočeského kraje a návrh byl odeslán na Ministerstvo životního prostředí k posouzení dle výše uvedeného zákona. Na základě posouzení předložené koncepce vydalo Ministerstvo dne 12. března 2008 kladné stanovisko. V dohledné době bude návrh Programu projednán ve výborech Zastupitelstva Jihočeského kraje, politických klubech, Radě Jihočeského kraje a následně bude předložen k projednání na Zastupitelstvu Jihočeského kraje.
Program rozvoje Jihočeského kraje zpracoval Krajský úřad ve spolupráci se strategickým partnerem Vysokou školou ekonomickou v Praze. Na jeho tvorbě se podíleli i další partneři a konzultanti, zejména to byla společnost KP projekt, spol. s r.o. a Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s..
Z Programu rozvoje kraje vychází Realizační dokument, který svým obsahem nabízí obcím, neziskovým organizacím, právnickým i fyzickým osobám, působícím na území Jihočeského kraje, základní výčet možností pro ucházení o podporu Jihočeského kraje. Tento dokument nabízí v rámci schváleného rozpočtu na příslušný rok řadu možností využití finančních prostředků ve prospěch rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o grantové programy, dotace, příspěvky na projekty, záštity a aktivity, které v konečném důsledků přispějí ke zlepšení kvality života obyvatel kraje. Tématicky vymezené grantové programy směřují zejména do oblasti rozvoje infrastruktury, podmínek pro sportovní vyžití zejména dětí a mládeže, cestovního ruchu a kulturních aktivit, nezapomínají ani na péči o naše kulturní památky a životní prostředí.
Dokument bude od roku 2008 zpracováván každoročně a Akční plán v dosavadní formě bude jeho součástí.
Návrh Programu Jihočeského kraje spolu se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí je možno nalézt na internetových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz v rubrice Koncepční materiály.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku