sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Sociální služby pro seniory zmapuje studie Jihočeského kraje
12.05.2008

Jakým směrem by se měly ubírat sociální služby pro seniory na území Jihočeského kraje, to by měla naznačit studie, mapující vývoj investic v oblasti zabezpečení kapacit domovů pro seniory do roku 2015. Studie, kterou na zadání Jihočeským krajem zpracovává KP projekt s.r.o., si klade za cíl zmapovat současné kapacity i poptávku po službách v těchto zařízeních, naplňování standardů sociálních služeb a reakce jednotlivých zařízení na nové vývojové trendy s výhledem do roku 2015. Prostřednictvím dotazníkovým šetřením budou oslovena všechna registrovaná zařízení pobytových sociálních služeb pro seniory v Jihočeském kraji. Sběr informací se rovněž zaměří na projektové záměry i těch poskytovatelů, kteří dosud nejsou registrováni Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Zjištěný přehled o potřebných investicích, možnostech a limitech rozvoje pobytových sociálních služeb pro seniory na jihu Čech bude vyhodnocen v rámci jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností s přihlédnutím k demografickým trendům. Jedná se o údaje, které v tomto rozsahu a kvalitě dosud nejsou k dispozici.
Zpracovatel studie se proto nyní obrací jak na veřejné, tak i soukromé subjekty, které uvažují o zřízení nebo výstavbě nových zařízení pobytových služeb pro seniory, aby přispěly k vytvoření co nejúplnějšího přehledu. Studie má totiž obsahovat nejen údaje o současných kapacitách domovů pro seniory, počtu neuspokojených žádostí a odhadu potřebných kapacit do roku 2015, ale i o záměrech výstavby či dostavby zařízení, plnění požadavků kladených na tento druh sociální služby, územní dostupnost domovů pro seniory a o výši potřebných investic. Více o chystané studii a dotazníkovém šetření je na stránkách zpracovatele - http://enastenka.kpprojekt.cz (vstup přes sekci Aktuality).

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku