sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Výstavba IV. železničního koridoru na jihu Čech úspěšně pokračuje
12.05.2008

Již druhým rokem pokračuje v Táboře a jeho okolí výstavba IV. tranzitního železničního koridoru. Stavba s oficiálním názvem „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, I.část, úsek Doubí u Tábora - Tábor" se po dokončení první etapy přesouvá zejména do železniční stanice Tábor. Modernizace, jejíž celkové náklady dosahují téměř 2,8 mld. Kč bez DPH, je součástí IV. mezinárodního železniční koridoru Děčín - Praha - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice - Horní Dvořiště a náleží k jedné z hlavních evropských železničních magistrál.
„Doprava je pro náš kraj jednoznačnou prioritou, protože bez kvalitního dopravního spojení nemůžeme region úspěšně rozvíjet. A IV. železniční koridor patří mezi základní dopravní priority kraje," řekl na dnešní tiskové konferenci Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje.
Během první etapy modernizace byl v roce 2007 zrekonstruován a zdvoukolejněn 2059 metrů dlouhý úsek výhybna Doubí u Tábora - Planá nad Lužnicí, proběhla rekonstrukce železniční stanice. Planá nad Lužnicí a v úseku Planá nad Lužnicí - Tábor byla vybudována nová kolej č. 2 v celkové délce 5740 m. Vznikla zároveň nová železniční zastávka Tábor-Čápův Dvůr, která bude do provozu uvedena 15. června.
Na začátku května byla na stávající koleji č. 1 dokončena modernizace traťového úseku Planá nad Lužnicí - Tábor. Úsek Doubí u Tábora - Tábor bude uveden do provozu 13. května a stavbaři se pak přesunou do železniční stanice Tábor. Rekonstrukce nádraží v Táboře se uskuteční ve dvou etapách. Během první od 17. května do 15. srpna bude rekonstruována sudá kolejová skupina včetně stávajícího ostrovního nástupiště. Od 22. srpna do 17. listopadu pak bude rekonstrukce dokončena. V Táboře přitom vyroste nové ostrovní nástupiště dlouhé 350 metrů, bude rekonstruován a prodloužen podchod. Ten se po dokončení stane nejen přístupem na nástupiště, ale také důležitou spojnicí pro pěší mezi Blanickým předměstím a centrem města. Bezbariérový pohyb umožní cestujícím v Táboře čtyři nové výtahy, instalovány budou rovněž vodící proužky, signální a varovné pásy a akustické majáky pro nevidomé a slabozraké.
Pro zvýšení bezpečnosti silničního a železničního provozu v místech křížení pozemních komunikací s železniční tratí bude na Maredově vrchu zrušen železniční přejezd. Nahradí ho lávka pro pěší a nový most navazující na Trocnovskou ulici. V místech, kde trať prochází obytnými zónami města, stavbaři vybudují protihlukové stěny, případně také vymění v přilehlých domech okna za protihluková. Se začátkem prací na sudé kolejové skupině započne také výstavba nového silničního mostu přes nádraží, který bude otevřen v červenci 2009. Rekonstrukce tak velké železniční stanice, jakou je Tábor, vyžaduje pochopitelně rozsáhlé výluky železničního provozu. Menší výluky probíhají v modernizovaném úseku v podstatě permanentně, ale od 13. května 20.40 hod. do 16. května 12.40 hod. bude probíhat rozsáhlá výluka železniční dopravy, včetně zavedení náhradní autobusové dopravy. Pro rychlíky bude výluka v úsecích Tábor - Veselí nad Lužnicí a Benešov u Prahy - Veselí nad Lužnicí, pro osobní vlaky v úsecích Tábor - Soběslav, Tábor - Balkova Lhota,Tábor - Heřmaničky. Další obdobně rozsáhlá výluka bude letos od 16. do 18. srpna. Podrobnosti k náhradní autobusové získají cestující přímo v jednotlivých železničních stanicích.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku