sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Oznámení krajských funkcionářů a vedoucích úředníků budou veřejnosti přístupná
15.05.2008

Podat takzvané majetkové oznámení za uplynulý rok musejí do konce června i někteří představitelé Jihočeského kraje a jeho krajského úřadu. Ukládá jim to zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Veřejnými funkcionáři, na které se zákon vztahuje, jsou v tomto smyslu hejtman, jeho náměstci a všichni radní, tedy i ti, kteří nejsou pro výkon této funkce uvolnění. Zákon se rovněž vztahuje na ředitele krajského úřadu a vedoucí jeho odborů i oddělení, pokud jsou oprávněni rozhodovat ve správním řízení.
Písemné oznámení, které jsou veřejní funkcionáři povinni podat do 30. 6. 2008, musí obsahovat přehled o jiných vykonávaných činnostech, nabytém majetku, příjmech, darech a závazcích za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Registr podaných oznámení povede takzvaný evidenční orgán, což je v tomto případě ředitel krajského úřadu. Jeho povinností bude i umožnit každému na základě písemné žádosti, jejíž náležitosti stanovuje zákon, aby do registru bezplatně nahlédl a pořizoval si z něj opisy a výpisy. „Od července povedeme registr i v elektronické podobě s možností dálkového přístupu žadatele ke konkrétnímu oznámení po ověření jeho elektronického podpisu a zaslání přístupového kódu", řekl Luboš Průša, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje.
„Hlavním účelem nové právní normy je umožnit veřejnosti sledovat, zda politici a úředníci ve svých funkcích náhle nezbohatli a zda nezneužívají svých funkcí k prosazování zájmů některých z firem, v nichž jsou členy statutárních orgánů. Úprava rovněž umožní kontrolovat, zda údaje uváděné úředníky či politiky jsou pravdivé. Pokud by oznámení nepodali včas či vůbec a nebo neuvedli pravdivé údaje, hrozí jim sankce až 100 tisíc korun a při prokázání nepravdivosti údajů i jejich zveřejnění ", vysvětlil Luboš Průša. Zároveň dodal, že tato oznámení budou politici i úředníci povinni podávat každý rok a také při skončení funkce či přechodu na jinou. Ta pak budou uchovávána v registru po dobu 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře. Obecné informace jsou dostupné v rubrice Informace k zákonu o střetu zájmů.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku