sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Vzájemná spolupráce mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou
18.02.2009

Historicky první Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou podepsali včera odpoledne hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Podle slov rektora univerzity má pokrok v dosavadní spolupráci především institucionální povahu. „Jihočeská univerzita může Jihočeskému kraji nabídnout řadu vědeckých, výzkumných i pedagogických aktivit a výstupů. Jsme připraveni na požádání kraje zřídit pracovní skupiny, zapojit se do expertizační činnosti - ať už se týká ochrany přírody, školství, zemědělství a dalších záležitostí. Můžeme tedy nabídnout špičkové výsledky základního výzkumu například přírodovědecké fakulty a zemědělské fakulty, které směřují jak do ekologie krajiny, tak se dotýkají hospodaření v horských a podhorských oblastech," nastínil rektor Václav Bůžek.
Hejtman Jihočeského kraje spatřuje význam smlouvy nejen v otázce formalizace vztahů mezi oběma subjekty. „Myslím, že se rozjede aktivní spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou a Jihočeským krajem. Samozřejmě jsem rád, že jsem se jako absolvent Jihočeské univerzity mohl vrátit po letech na místo činu a setkat se s lidmi, k nimž mne váží krásné vzpomínky. Jihočeský kraj může nabídnout možnosti aplikovat studentské výsledky v konkrétním životě. A to jak v tématu dopravní obslužnosti kraje a strategie dopravy, tak například v problematice hospodářsky slabých oblastí či Šumavy. Právě v otázce Šumavy by univerzita mohla podpořit naší argumentaci vědeckými poznatky," řekl po podpisu smlouvy Jiří Zimola. Dnes podepsaná smlouva je rámcová, takže pro vzájemnou spolupráci v následujících oblastech mohou vznikat dílčí konkrétní smlouvy.

Nosné oblasti spolupráce:

  • vědeckovýzkumná činnost regionálního rozvoje, rozvoje dopravy, školství, zdravotnictví
  • vzdělávání zaměstnanců veřejné správy
  • stáže pedagogů a studentů v organizacích veřejné správy
  • řešení konkrétních úkolů veřejné správy formou bakalářských, diplomových a doktorských prací
  • pořádání společných vzdělávacích a vědeckých konferencí

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku