sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
O příspěvky lze žádat v dalších devíti krajských grantech
4.03.2009


Až do 25. března mohou zájemci žádat o příspěvky v devíti krajských grantových programech, jejichž vyhlášení schválila minulý týden rada kraje. K dispozici je celkem částka 57 milionů korun.
Jedná se o grantové programy „Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu)" (k rozdělení jsou připraveny 2 mil. Kč), „Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol" (2 mil. Kč), „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách" (2,5 milionu Kč), „Podpora terénních sociálních služeb" (2,5 mil. Kč), „Podpora a rozvoj protidrogové politiky v Jihočeském kraji" (4 mil. Kč), „Rekonstrukce stávajících sportovišť" (7 mil. Kč), „Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury" (18 mil. Kč), „Ochrana před povodněmi" (15 mil. Kč) a „Zážitková turistika" (4 mil. Kč).
„Z uvedeného přehledu je jasně vidět, že Jihočeský kraj přispívá na aktivity podmiňující další rozvoj regionu v mnoha oblastech, ať už jde o podporu mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, rozvoje vzdělávání, sociálních služeb, protidrogovou politiku či ochranu před velkou vodou," zdůrazňuje Martin Kuba, první náměstek jihočeského hejtmana.
Pravidla a podmínky schválených grantových programů, spolu s příslušnými formuláři žádostí, jsou zveřejněna na www.kraj-jihocesky.cz v rubrice Granty, Fondy EU/Granty a příspěvky Jihočeského kraje/Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku