sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Rozšíření programu PANEL i na nepanelové domy
4.05.2009

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic upozorňuje, že od 1.5.2009 se mění podmínky poskytování dotací a záruk na podporu oprav a modernizace bytových domů v programu PANEL. Změna navazuje na novelizaci Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace panelových bytových domů. Rozšíření i na byty postavené nepanelovou technologií zajistí rovný nediskriminační přístup vlastníků bytových domů ke státní podpoře na opravy bez ohledu na to, jakou stavební technologií byly tyto domy postaveny.

Výše dotace je odstupňovaná podle rozsahu opravy, čím komplexnější oprava, tím vyšší dotace. Při zásadním snížení energetické náročnosti bytového domu je poskytována maximální dotace čtyři procentní body. Na opravu bude tedy stát přispívat maximálně čtyřmi, při menším rozsahu opravy třemi procentními body resp. 2,5 procentními body. Nové podmínky se vztahují na žádosti podané od 1.5.2009. Dotaci na opravy nepanelových domů je možné kombinovat i s podporou „Zelená úsporám" poskytovanou Ministerstvem životního prostředí. Nebude však možné čerpat dotaci na stejný druh opravy ze dvou zdrojů. Podpora je realizována Státním fondem rozvoje bydlení ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou od roku 2001 a je schválena (notifikována) Evropskou komisí. Doposud pomohla k opravě cca čtvrt milionu bytů. Ambicí programu je během pěti let přispět k opravě dalších 600 tisíc bytů. Podpora je poskytována z národních zdrojů ČR.

Opravy a modernizace bytového fondu byly Národní ekonomickou radou vlády doporučeny jako vhodný nástroj v době ekonomických problémů. Očekává se, že program pomůže k udržení zaměstnanosti vysoce kvalifikovaných stavebních prací v době poklesu stavebních zakázek. Více informací o nových podmínkách programu PANEL naleznete na internetových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení na http://www.sfrb.cz/.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku