sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Náprava škod způsobovaných sanací ekologických zátěží u Mydlovar
13.05.2009

Včera se na obecním úřadě v Dívčicích sešli zástupci Jihočeského kraje, firem realizujících sanaci ekologických škod a obcí v okolí Mydlovar zasažených touto činností, aby se společně pokusili nalézt řešení neúměrného zatížení komunikací a negativního vlivu zvýšené dopravy na život lidí v dotčených obcích.

„Vnímáme, že situace obcí v okolí Mydlovar je již delší dobu neúnosná, a proto jsme se rozhodli situaci rázně řešit. Věřím, že společně se zástupci obcí a firem, které zavážku realizují, se nám podaří najít takový model, který pomůže starostům i obyvatelům obcí v okolí," říká vicehejtman Martin Kuba, který jednání inicioval. Po společném jednání v Dívčicích je na stole základ dohody, která by nelehkou situaci obcí měla do budoucna řešit.

„Dohoda by měla stát na třech základních pilířích. Těmi jsou vybudování obchvatu Olešníka do roku 2010, zřízení fondu na opravy škod, do kterého budou přispívat firmy realizující sanace, a rovnoměrné rozložení dopravního zatížení mezi obce v okolí Mydlovar, které bude kontrolováno pomocí GPS modulů v nákladních autech," popisuje krajský návrh Martin Kuba.

Vybudování obchvatu Olešníka je závazkem podniku Diamo. V tuto chvíli ještě zbývá dořešit majetkoprávní vyrovnání s některými vlastníky pozemků, termín 2010 však bude součástí dohody. Jihočeský kraj zřídí fond, do kterého budou firmy realizující sanaci ekologických zátěží přispívat poplatkem za každou tunu, kterou do odkališť navezou. Předběžně je diskutována cena 8 - 10 Kč za tunu materiálu. Využití financí z fondu bude záležet na společné dohodě zástupců obcí a kraje. Přednostně však budou určeny na opravy komunikací poškozených zvýšenou dopravou. Firmy budou dále povinny vybavit svá nákladní auta GPS zařízením, které bude monitorovat jejich pohyb. Obce a kraj vždy čtvrtletně stanoví rovnoměrné rozložení dopravy v oblasti tak, aby veškerá dopravní zátěž nedoléhala jen na některé obce. Pomocí GPS systému pak bude dodržování tras kontrolováno a nedodržování harmonogramu bude předmětem finančních sankcí.

„Pokud vše půjde podle dohodnutého harmonogramu, bude možné do měsíce podepsat smlouvu, která dá obcím právní záruky, že problémy, které jim sanace mydlovarských odkališť již řadu let přináší, budou konečně alespoň částečně finančně kompenzovány," uzavírá Martin Kuba.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku