sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2010
12.11.2009

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic upozorňuje na vyhlášení programů podpory v oblasti bydlení pro rok 2010. S účinností ke dni 11.11. 2009 vyhlásil ministr pro místní rozvoj podprogramy na rok 2010, v rámci kterých budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci končí dnem 1. února 2010.

Podpora regenerace panelových sídlišť, zaměřená na revitalizaci veřejných prostranství v panelových sídlištích s více než 150 byty.
Podpora výstavby technické infrastruktury, pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů, zaměřená na zainvestování prázdných stavebních pozemků pro následnou bytovou výstavbu.
Podpora výstavby podporovaných bytů, zaměřená na výstavbu sociálních nájemních obecních bytů pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení z důvodu svého věku, zdravotního stavu nebo z dalších důvodů, z nichž vyplývají zvláštní potřeby v této oblasti.
Podpora oprav domovních olověných rozvodů, zaměřená na výměnu rozvodů v domech s cílem zvýšení kvality pitné vody.
Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009 ve znění dodatku č. 2, pro obce, kterým v souvislosti s pravidlem de minimis nebylo v roce 2009 umožněno financování dle schváleného „Českého dočasného rámce"

Zásady programů a současně výzvy pro příjem žádostí o poskytnutí dotace v roce 2010 jsou zveřejněny na webových stránkách MMR.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku