sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Státní fond rozvoje bydlení pomáhá mladým lidem k vlastnímu bydlení
18.01.2010

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic upozorňuje na možnost získání financí k zajištění vlastního bydlení pro mladé rodiny formou nízkoúročného úvěru z programu Podpora mladých Státního fondu rozvoje bydlení.

Úvěr ve výši 300 000 Kč může být poskytnut rodině, v níž alespoň jeden z manželů v době podání žádosti ještě nedovršil 36 let věku, nebo i samostatně žijící osobě splňující tento věkový limit, pokud pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě.

Úvěr lze použít na financování stavby bytu nebo rodinného domu, dále na financování změny stavby, kterou vznikne byt z původně nebytových prostor. Peníze z úvěru lze využít také na úhradu části kupní ceny při koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem. S pomocí úvěru je možné zaplatit i převod členských práv a povinností nebo členský vklad do bytového družstva a získat tak užívání družstevního bytu. Doba splatnosti může být až 20 let a roční úroková sazba ve výši 2 procent ročně se nemění po celou dobu splácení úvěru. Pokud se příjemci úvěru v době od poskytnutí úvěru do splacení poslední splátky narodí dítě, Fond sníží nesplacenou část jistiny úvěru až o 30 000 Kč.

Více informací naleznete pod záložkou Podpora mladých - Úvěr 300 na www stránkách Státního fondu rozvoje bydlení http://www.sfrb.cz/.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku