sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční 26.01.2010
22.01.2010

Zasedání se koná od 10:00 hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání budou zveřejněny v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 24.11. 2009 do 8. 1. 2010 (Mgr. Jiří Zimola, hejtman, mat. č. 1/ZK/10)
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (Mgr. Jiří Zimola, hejtman, mat. č. 2/ZK/10)
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů (Mgr. Jiří Zimola, hejtman, mat. č. 13/ZK/10) Dodatečně
5. Volba přísedících krajského soudu (Mgr. Jiří Zimola, hejtman, mat. č. 17/ZK/10)
6. Žádosti o výjimku z Pravidel grantového programu Podpora tvorby ÚPD obcí pro rok 2008 (MUDr. Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana, mat. č. 3/ZK/10)
7. Žádosti o prodloužení termínů realizace grantů a termínů podání žádostí (MUDr. Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana, mat. č. 14/ZK/10)
8. Žádost města Horní Planá o změny týkající se grantu „Horní Planá - vodovod" (MUDr. Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana, mat. č. 28/ZK/10)
9. Zvýhodněný regionální úvěr pro drobné a malé podnikatele - pokračování v roce 2010 (MUDr. Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana, mat. č. 33/ZK/10)
10. Grantový program Nemovité kulturní památky - výzva pro rok 2010 (Ing. František Štangl, člen rady kraje, mat. č. 5/ZK/10)
11. Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb - výzva pro rok 2010 (Ing. František Štangl, člen rady kraje, mat. č. 6/ZK/10)
12. Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek - výzva pro rok 2010 (Ing. František Štangl, člen rady kraje, mat. č. 7/ZK/10)
13. Grantový program Movité kulturní dědictví - výzva pro rok 2010 (Ing. František Štangl, člen rady kraje, mat. č. 8/ZK/10)
14. Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině - výzva pro rok 2010 (Ing. František Štangl, člen rady kraje, mat. č. 9/ZK/10)
15. Návrh Akčního plánu koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) pro roky 2010 - 2012 (Ing. Karel Vlasák, člen rady kraje, mat. č. 11/ZK/10)
16. Návrh prodloužení termínu ukončení akce a závěrečného vyúčtování - obec Sousedovice (Ing. Karel Vlasák, člen rady kraje, mat. č. 10/ZK/10)
17. Žádost Svazku obcí Písecko o prodloužení termínu doložení žádostí do OPŽP a změny počtu zpracovaných žádostí o dotaci (Ing. Karel Vlasák, člen rady kraje, mat. č. 4/ZK/10)
18. Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2010 - vyhodnocení (RNDr. Jana Krejsová, členka rady kraje, mat. č. 26/ZK/10)
19. Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2010 - vyhodnocení (RNDr. Jana Krejsová, členka rady kraje, mat. č. 27/ZK/10) Dodatečně
20. Schválení realizace projektů škol a školských zařízení předkládaných do OPŽP a jejich kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje (RNDr. Jana Krejsová, členka rady kraje, mat. č. 20/ZK/10) Dodatečně
21. Dodatek zřizovací listiny OU, PrŠ a ZŠ, Soběslav (RNDr. Jana Krejsová, členka rady kraje, mat. č. 21/ZK/10)
22. Dodatek č. 1 úvěrové smlouvy s Komerční bankou (Ing. Jaromír Slíva, člen rady kraje, mat. č. 572/ZK/09)
23. Informace o rozpočtových změnách v závěru roku 2009 (Ing. Jaromír Slíva, člen rady kraje, mat. č. 22/ZK/10) Dodatečně
24. Rozpočtové změny 3/10 (Ing. Jaromír Slíva, člen rady kraje, mat. č. 18/ZK/10) Dodatečně
25. Informace o správním řízení o pozastavení výkonu usnesení orgánů Jihočeského kraje ve věci úhrady regulačních poplatků (Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana, mat. č. 30/ZK/10) Dodatečně
26. Návratná finanční výpomoc pro organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti (Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana, mat. č. 29/ZK/10)
27. Vyhlášení grantového programu „Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje", 1.výzva pro rok 2010 (Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana, mat. č. 24/ZK/10)
28. Vyhlášení grantového programu „Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2010" (Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana, mat. č. 34/ZK/10)
29. Vyhlášení GP Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1.výzva pro rok 2010 (Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana, mat. č. 35/ZK/10)
30. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí (MUDr. Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana, mat. č. 31/ZK/10)
31. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí (MUDr. Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana, mat. č. 32/ZK/10)
32. Záměr darování bývalého vojenského objektu Nová kasárna -090 Homole (CE 02-02-74) obci Homole (Ing. Jaromír Slíva, člen rady kraje, mat. č. 12/ZK/10)
33. Záměr prodeje části pozemku č.2847/1 v k.ú. Č. Budějovice 7 (Ing. Jaromír Slíva, člen rady kraje, mat. č. 23/ZK/10)
34. Prodej RD včetně pozemků v k. ú. Budíškovice (Ing. Jaromír Slíva, člen rady kraje, mat. č. 15/ZK/10)
35. Budoucí směna pozemků v k. ú. Písek s městem Písek (Ing. Jaromír Slíva, člen rady kraje, mat. č. 25/ZK/10)
36. Různé, diskuze
37. Závěr

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku