sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Získání grantu? Z Programu švýcarsko-české spolupráce
5.03.2010

Potenciální žadatelé o grant se na semináři dozvěděli, jak získat peníze v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Seminář se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnil včera (4. března) a byl určen především pro instituce veřejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva), školy a univerzity, nevládní neziskové organizace, instituce jednající ve veřejném zájmu, profesní komory a svazy a obchodní asociace. Prezentace byla pořádána ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky - Centrem pro zahraniční pomoc a zaměřila se blíže na Fond Partnerství, Fond na stipendia a připravovanou otevřenou výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Česká republika v rámci této spolupráce obdrží 109,78 milionů švýcarských franků, které rozdělí do konkrétních prioritních oblastí (bezpečnost, stabilita a podpora reforem, životní prostředí a infrastruktura, podpora soukromého sektoru, rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj, specifická alokace).

Pro Jihočeský kraj jsou zde potenciální možnosti zejména na Fond na stipendia, Fond partnerství, Fond environmentální odbornosti a otevřenou výzvu životního prostředí. Účelem Fondu na stipendia jsou vědecká stipendia a krátkodobé studijní pobyty školitelů. Podmínkou pro Fond partnerství je realizace v partnerství (švýcarský partner). Projekty jsou zaměřeny na posílení spolupráce, výměnu informací, přenos know-how a dobrou praxi. Podporovat transfer znalostí a kapacitu plánování ve veřejné správě (např. ochrana přírody, odpadové hospodářství), to je cílem Fondu environmentální odbornosti. Záměrem Otevřené výzvy životního prostředí je zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu (ovzduší) a management, bezpečnost a spolehlivost komunálních a regionálních systémů veřejné dopravy.

Program vznikl na základě rámcové dohody podepsané 20. 12. 2007 mezi vládou ČR a Švýcarskou federální radou a cílem je snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.
Bližší informace na www.swiss-contribution.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku