sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Začalo připomínkování Priorit, opatření a aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
9.08.2010

V rámci aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje 2011-2013 byly členy jednotlivých pracovních skupin zpracovány Priority, opatření a aktivity včetně finančních analýz. V rámci aktualizace bylo vytvořeno celkem 5 pracovních skupin dle cílových skupin. Vznikla tedy pracovní skupina, která se věnuje rozvoji sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené drogou nebo na drogách závislé, dětem a mládeži a pracovní skupina pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci.

Jednotlivé priority a aktivity se týkají zejména podpory, rozvoje a zkvalitnění současného systému poskytovaných sociálních služeb. V průřezových opatřeních, která spojují priority společné pro všechny pracovní skupiny, je popsána např. podpora dobrovolnictví či rozvojové a výzkumné aktivity.

Veškeré dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách individuálního projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji" www.kpjck.cz a je možné je připomínkovat prostřednictvím zveřejněného formuláře do 6. 9. 2010. Veřejné připomínkování je určeno nejen pro zástupce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, ale také pro širokou veřejnost.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku