sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Cvičení ZÓNA 2010 prověří připravenost krizového řízení
17.09.2010

Cvičení „ZÓNA 2010" prověří činnost orgánů krizového řízení při řešení následků simulované radiační havárie na Jaderné elektrárně Temelín. Cvičení se uskuteční 22. a 23. září 2010 a zapojí se do něj orgány krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů, Jihočeský kraj a složky integrovaného záchranného systému (dále IZS).
Cvičení začne ve středu 22. září v ranních hodinách na Jaderné elektrárně Temelín, která nasimuluje fiktivní únik radioaktivních látek mimo areál elektrárny. Následně cvičení prověří tok informací a spolupráci při řešení vzniklé situace mezi Jadernou elektrárnou Temelín, Krizovým štábem Jihočeského kraje, Integrovaným záchranným systémem, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Ministerstvem vnitra a obcemi s rozšířenou působností.
Úkolem elektrárny Temelín bude fiktivní havárií rozehrát cvičení pro vnější orgány havarijního a krizového řízení. „Během cvičení se zaměříme hlavně na prověření komunikace s vnějšími orgány krizového řízení Jihočeského kraje," říká mluvčí elektrárny Marek Sviták, podle kterého je havárie spojená s uvolněním radioaktivních látek do životních prostředí velmi málo pravděpodobná. „Na elektrárně máme zpracovaný vnitřní havarijní plán, který prověřujeme nejméně čtyřikrát ročně. Letos již proběhla dvě cvičení, třetím je právě Zóna 2010 a další máme v plánu v listopadu," dodává Sviták.
Jihočeský kraj je zapojen do cvičení jako jedna z rozhodujících složek a v rámci cvičení bude prověřena činnost Krizového štábu, bezpečnostní Rady kraje, ale i krajského úřadu. „Důraz bude položen zejména na koordinaci činnosti krizového štábu kraje, složek IZS a organizací, při řešení jednotlivých etap cvičení," vysvětlil tajemník Bezpečnostní rady kraje Stanislav Mrvka. Cvičení má za úkol prověřit havarijní připravenost orgánů krizového řízení při řešení následků simulované radiační havárie na jaderné elektrárně Temelín a reálnost zpracovaného Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín.
Dne 22. září bude zahájena ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. V rámci cvičení budou do terénu vyslány mobilní skupiny k monitorování radiační situace. Během dne bude svolán Ústřední krizový štáb, který cvičně zasedne v prostorách operačního a informačního střediska generálního ředitelství HZS ČR. V rámci cvičení proběhnou audio - vizuální konference mezi jednotlivými subjekty.
Ve čtvrtek 23. září se na letišti v Bechyni uskuteční praktické ukázky, které budou zajišťovat složky IZS a ostatní cvičící organizace. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje rozvine a provede dekontaminaci osob a techniky, předvede ukázku kontejneru nouzového přežití s odborným výkladem. „Během cvičení prověříme ve spolupráci s Policií ČR taktický zásah na podezření kontaminace osob radioaktivní látkou na vodní hladině a součinnost jihočeských hasičů s příslušníky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR Hlučín při rozvinutí Materiální základny humanitární pomoci," dodala mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Vendula Matějů. Policie České republiky a Vojenská policie prověří spolupráci při regulaci dopravy v místě ukázek.
V rámci informační kampaně pro obyvatelstvo bude aktivována „Zelená linka" Jihočeského kraje s telefonním číslem 800 100 450. Na tuto zřízenou telefonní linku může kdokoli směřovat své dotazy ohledně cvičení „ZÓNA 2010" v době od 9.00 do 19.00 hodin dne 22. září a od 8.00 do 12.00 hodin dne 23. září. Písemné dotazy ke cvičení můžete posílat na e-mailovou adresu dotazy.zona2010@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku