sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
50. schůze Rady Jihočeského kraje se koná 5.10.2010
5.10.2010

Schůze se koná od 9,00 hodin v zasedací místnosti Secese Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 3. n.p. č. 3076. Jednání Rady Jihočeského kraje jsou neveřejná.

Návrh programu:
1. Zahájení
2. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
3. Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
4. Převod hodnoty technického zhodnocení nemovitostí k hospodaření školám a školským zařízením Jihočeského kraje
5. Otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky "Dodavatel produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement"
6. Veřejná zakázka malého rozsahu: Modernizace letiště České Budějovice I.etapa - sklad ZPS
7. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na rozšíření veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy Regionálního muzea v Českém Krumlově - II. etapa"
8. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na rozšíření veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy, Bydlinského 2474, 390 41 Tábor"
9. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění "Řešení havarijního stavu blokové výtopny v Domově pro seniory Chýnov"
10. Návrh smlouvy o poskytnutí podpory na akci z 3. výzvy Operačního programu životní prostředí
11. Odpověď na petici - přeprava stavebního materiálu přes obce Slavětice, Všemyslice, Všeteč
12. Seznam investičních akcí na silnicích II. a III. třídy hrazených z investičního fondu SÚS Jčk v roce 2010 - změna
13. Rozhodnutí jediného akcionáře - Prodej nemovitostí v majetku společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
14. Dotační řízení MPSV pro rok 2011 v oblasti poskytování sociálních služeb
15. Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na rok 2011 - 2015
16. Rozpočtové změny 29/10
17. Záměr darování nepotřebných nemovitostí v k. ú. Měšice u Tábora městu Tábor
18. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. Měšice u Tábora od města Tábor
19. Předání pozemků od Pozemkového fondu ČR - OP Písek k hospodaření SRŠ a VOŠ VHE ve Vodňanech
20. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a. s. v k. ú. Tábor
21. Věcné břemeno pro Teplárnu Strakonice, a. s. v k. ú. Strakonice
22. Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu
23. Potvrzení v pracovním místě ředitelky Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku