sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Kraj připravuje převzetí památníku v Trocnově
18.11.2010

Jihočeský kraj převezme památník Jana Žižky v Trocnově. Národní kulturní památka Rodiště Jana Žižky je v současné době v majetku státu. Celý komplex je tvořen zejména kamennou sochou Jana Žižky, muzeem, tzv. Žižkovým kamenem, odkrytými základy dvou bývalých dvorců, roubenou studnou a s tím souvisejícími pozemky. Hodnota nemovitostí v areálu je odhadována na 7,5 milionu korun, hodnota movitých věcí činí přibližně 3 miliony korun.

Jihočeský kraj projevil o památník zájem poté, co jej do vlastnictví odmítly převzít město Borovany a Národní památkový ústav. Zájem o bezplatný převod do svého vlastnictví kraj projevil letos v říjnu. „Jsem přesvědčen, že kraj jako veřejnoprávní korporace je dostatečným garantem nejen pro uchování dosavadní národní kulturní památky, ale i pro její další rozvoj, zejména revitalizací stávající expozice muzea a rozšířením kulturních a volnočasových aktivit v areálu," uvedl radní Jihočeského kraje pro kulturu František Štangl.

Ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích už byl vyzván ke zpracování základního nástinu koncepce rozvoje areálu. Dále byl odeslán dopis hejtmana kraje Jiřího Zimoly obsahující žádost o bezúplatný převod do vlastnictví Jihočeského kraje, adresovaný řediteli územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Českých Budějovicích.

V případě kladného vyjádření ÚZSVM bude o přijetí majetku do vlastnictví Jihočeského kraje rozhodovat zastupitelstvo kraje na svém posledním zasedání v tomto roce (21.12.2010). K převzetí areálu by mohlo dojít v lednu roku 2011. Ke dni převodu vlastnictví bude majetek areálu svěřen k hospodaření Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, příspěvkové organizaci kraje. „Po převzetí doslova oprášíme současnou expozici, vymalujeme, opravíme ploty. Provedeme zatím jen drobné opravy. Myslím, že na nich by se v rámci praxe mohli podílet i učni z krajem zřizovaných učilišť. Pak necháme zpracovat koncepci fungování areálu a kvalitní libreto výstavy," dodal radní Štangl.

V současné době celý areál spravuje fyzická osoba na základě nájemní smlouvy uzavřené do 31.12.2011. Po převzetí majetku Jihočeský kraj vstoupí ze zákona do uvedené nájemní smlouvy jako pronajímatel.

Zvuk: František Štangl - Trocnov - co dál, když ZK převod památníku na JčK schválí (.mp3 - 580.00 KB)

Zvuk: František Štangl - Trocnov - kdo bude památník spravovat (.mp3 - 469.39 KB)

Zvuk: František Štangl - Trocnov - velký potenciál pro cest. ruch a kulturu (.mp3 - 165.71 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku