sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto: Klíče pro život, partneři (56.10 KB)
Klíče pro život - Odbornostní setkání Tábor
9.03.2012


DDM Prachatice pod záštitou radní Jihočeského kraje RNDr. Jany Krejsové pořádá Odbornostní setkání zástupců DDM, ŠD, ŠK a NNO pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase z Jihočeského a Plzeňského kraje. Setkání se koná 22.-23.3. 2012 na Střední průmyslové škole strojní a stavební Tábor, Komenského 1670/4.

Odbornostní setkání (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických pracovníků školských zařízení (DDM, ŠK, ŠD) a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích. Každý účastník představí svůj PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE aneb Takhle to děláme my v dané tématické oblasti svou prezentací např.: power point, DVD, videa, fotografií či praktické ukázky.

Připravená témata odborností jsou - Aktivity v otevřených klubech, mateřská centra - centra pro předškoláky, adaptační kurzy - aktivity pro děti a mládež v ICM, výukové programy, táborové aktivity.

Cílem setkání je prezentace příkladů dobré praxe jednotlivých plánovaných odborností, vypracování vzorového příkladu dobré praxe z každé odbornosti, vzdělávací a metodická činnost a výměna zkušeností dobré praxe, návrh chybějících vzdělávacích aktivit a systémových změn.

Zájemci s příklady dobré praxe se mohou do uvedených odborností přihlásit na http://vm.nidm.cz, přihlašování bude zpřístupněno od 15. 2. 2012.

Ubytování a strava hrazena z projektu, účastník si hradí pouze dopravu.

 

Bližší informace:

Bc. Jiří Machart, DDM Prachatice, tel. 388 318 202, 731 187 238, e-mail: ddm@ddm-prachatice.cz nebo Hana Kalná, tel. 388 318 202

 

PROJEKT „KLÍČE PRO ŽIVOT" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku