sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto: Partneři projektu. (43.34 KB)
V rámci programu Prevence před povodněmi II. bude v jižních Čechách prostavěno přes 1,2 mld. Kč
21.03.2012

V rámci dotačního programu Podpora prevence před povodněmi II, bude v jižních Čechách do konce roku 2013 prostavěno přes 1,2 miliardy Kč.

,,Program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II, je dotační program, jehož cílem je snižování úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Na území jihočeského kraje bude v rámci tohoto programu prostavěno 1,2 miliardy korun " říká Petr Kubala generální ředitel, Povodí Vltavy, státní podnik.

V rámci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II, bylo v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik, do 31. prosince 2011 ukončeno v jihočeském kraji 7 staveb protipovodňových opatření o celkovém nákladu téměř 506 milionů Kč.

„Bezpečněji se tak mohou cítit obyvatelé v blízkosti vodního díla Římov a Novořeckých hrází. K dalším dokončeným protipovodňovým opatřením patří Rozdělovací objekt Novořeckých splavů, úprava koryta Vltavy v Českých Budějovicích a Českém Krumlově," uvedl ředitel závodu Horní Vltava Zdeněk Zídek.

Během roku 2011 bylo zahájeno v jižních Čechách 8 staveb protipovodňových opatření v částce 279 milionů Kč, jedná se například o Protipovodňové opatření města Strakonice, úpravu jezu Jelení lávka v Českém Krumlově nebo zvýšení retence vodního díla Lipno I. Dalších 7 staveb v odhadovaném nákladu téměř 474 milionů Kč bude následovat v letošním roce, kde se jedná o výstavbu protipovodňových opatření ve městě Blatná a v obci Dráchov. Veškeré stavební práce budou ukončeny v roce 2013.

Program Podpora prevence před povodněmi II probíhá od roku 2007 a bude ukončen v roce 2013. Správcem programu je Ministerstvo zemědělství. Svou sílu v Jihočeském kraji ukázaly povodně v letech 2002, 2006 a 2009. Proto zástupci kraje jakákoli protipovodňová opatření vítají a nespoléhají jen na státní finance.

„Jihočeský kraj od povodní v roce 2002 do současnosti investoval formou grantu do převážně drobnějších protipovodňových staveb zhruba 130 milionů korun. Dále byl iniciátorem a investorem několika studií, které měly za cíl prověřit možnosti pro případnou protipovodňovou ochranu," uvedl krajský radní Václav Král.

Kromě protipovodňových opatření vznikají i studie vodních toků a rybničních hrází odhalující případná slabá místa, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení. K nejvýznamnějším studiím, které nechal Jihočeský kraj zpravovat, patřil monitoring 24 km hrází rybníků v povodí Lužnice.

„Monitorováno bylo 32 hrází rybníků v povodí Lužnice po soutok s Nežárkou. Do projektu byly zahrnuty také rybníky, které zadržovaly velkou vodu při povodních v roce 2002 nebo 2006. Z průzkumu vyplynulo, že hráze těchto rybníků v povodí Lužnice jsou v pořádku a při případných povodních neohrozí své okolí. Vzniká také plán využití retenčních schopností rybníka Rožmberk, který by mohl před velkou vodou ochránit Veselí nad Lužnicí a další města podél Lužnice," uvedl krajský radní Karel Vlasák.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku