sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Vynikající pedagog Jihočeského kraje 2012
28.03.2012

Jihočeský kraj vyhlašuje pod záštitou hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a radní pro oblast školství, mládeže a sportu RNDr. Jany Krejsové anketu „Vynikající pedagog Jihočeského kraje 2012". Cílem ankety je upozornit na mimořádné aktivity pedagogů působících na školách a školských zařízeních zřizovaných Jihočeským krajemrůzných, vyzdvihnout jejich výjimečný celoživotní přínos pro školu a ocenit jejich dosavadní pedagogické působení i úspěchy v mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Vyhlašovány jsou dvě kategorie. Do první kategorie spadají učitelé mateřských, základních, základních uměleckých, středních, vyšších odborných škol a konzervatoře. Druhá kategorie je zaměřená na pedagogické pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání (domy dětí a mládeže, školní družiny, školní kluby, dětské domovy, domovy mládeže). Ocenění může získat pedagogický pracovník, který odvádí mimořádně kvalitní pedagogickou práci a práce s dětmi se pro něj stala celoživotním posláním.

Kandidáta může navrhnout ředitel školy nebo školského zařízení, ve kterém daný pedagog působí, a to vyplněním přiloženého anketního lístku, zdůvodněním nominace a následným zasláním na uvedenou adresu. Na anketním lístku nominaci potvrdí 3 ručitelé z řad pracovníků dané školy. Obálku je nutné označit heslem „Vynikající pedagog" a zaslat v termínu od 6. 3. 2012 do 13. 4. 2012 (rozhoduje razítko na obálce) na adresu Jihočeského kraje .

Z doručených nominací vybere komise schválená vedením Jihočeského kraje vnitřním bodovacím způsobem deset nejvhodnějších kandidátů v první kategorii a pět nejvhodnějších kandidátů v druhé kategorii. Vyhlášení výsledků ankety se uskuteční v závěru školního roku 2011/2012. Slavnostní udělení titulu „Vynikající pedagog Jihočeského kraje" obdrží laureáti tohoto ocenění z rukou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a členky rady kraje RNDr. Jany Krejsové.

Informace k anketě Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 386 720 835 nebo na e-mailové adrese brablecova@kraj-jihocesky.cz.

Anketní lístek ke stažení (.docx - 15.61 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku