sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto: Inspiromat (108.62 KB)
Dřív, než vypukne požár
16.04.2012


Síť mateřských center v Jihočeském kraji ve spolupráci s Jihočeským krajem uspořádala v rámci oslav 20. výročí vzniku mateřských center v ČR a 10. výročí založení Sítě mateřských center o.s. výstavu „Dřív, než vypukne požár"

Výstava probíhá od 12.4. do 30.4 2012 na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2.

Síť mateřských center chce výstavou „kauzuistik" upozornit na historické souvislosti v kontextu vzniku aktivní občanské společnosti u nás. Myšlenka mateřských center byla importovaná po sametové revoluci do České republiky jako zcela nový fenomén občanské společnosti a mateřská centra během dvaceti let svého působení přerostla v komunitní centra svépomoci pro všechny generace, v hybatele komunitního dění. Matky vnímají přítomnost i budoucnost očima svých dětí, proto se snaží zlepšovat podmínky života pro své i ostatní děti a jejich rodiny. Mateřská centra pomáhají předcházet patologickým jevům v rodině i společnosti.

„Metody sociální práce v mateřských centrech staví na principu svépomoci, efekt takovéto práce nebývá vždy patřičně doceněn a přínos mateřských center je dokonce někdy znevažován. Naším záměrem je upozornit na přínos mateřských center, která se ocitají díky ekonomickému vývoji ve velkém ohrožení, a hledat cesty k jejich udržitelnosti. Dopustit rozpad podpůrné sociální sítě, kterou jsme dvacet let budovali, by bylo fatální chybou," podtrhuje své obavy zakladatelka hnutí mateřských center v ČR Rut Kolínská.

Vernisáž této výstavy proběhla 12. 4. 2012 v rámci Inspiromatu na téma Spolupráce mezi občany a radnicí. Jak vyplývá z názvu, účastníci měli v průběhu akce možnost vzájemně se inspirovat a seznámit se s dalšími formami spolupráce mezi obcemi a občany. O příklady dobré praxe a praktické zkušenosti se podělili zástupci obcí i občanských iniciativ, např. místostarostka města Písku Mgr. Hana Rambousová, starosta městysu Dub Václav Novák, Mgr. Magdalena Myslivcová, členka pracovní skupiny Za Hřiště Písek nebo Šárka Kovárnová z odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice. Moderátorkou akce byla zakladatelka prvního MC v České Republice a prezidentka Sítě MC Mgr. Rut Kolínská.

Inspiromat i výstava se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské, děkujeme.

 

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC kolem 330 členských MC. Z toho v Jihočeském kraji 24. Více na: www.materska-centra.cz.

Fotogalerie ke stažení (.zip - 3133.13 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku