sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Seznámení veřejnosti s oznámením koncepce Programu rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020
16.04.2012

Krajský úřad Jihočeského kraje si Vás dovoluje upozornit, že na Ministerstvu životního prostředí bylo zahájeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů, týkající se koncepce PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014- 2020.

S oznámením koncepce se může veřejnost seznámit v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2 (recepce, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic) a na internetových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Jihočeského kraje.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku