sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto: Někteří ředitelé jihočeských středních škol si umí představit, že by ve třídách místo portrétu prezidenta mohl viset třeba Jan Ámos Komenský. (91.24 KB)
Fotografii nového prezidenta neuvidí někteří jihočeští středoškoláci ani v ředitelně
5.02.2013

S nadsázkou lze říct, že fotografii nového prezidenta Miloše Zemana uvidí někteří jihočeští středoškoláci pouze v případě, že navštíví ředitelnu. Povinnost vyvěšování hlavy státu ve všech třídách totiž už dávno nikdo nenařizuje. Někde přesto zůstalo nepsaným pravidlem, že snímek státníka má i nadále v kancelářích ředitelek a ředitelů škol své čestné místo. Ani to ale neplatí všude.

Jihočeský kraj je zřizovatelem celkem 68 středních škol. Z výše uvedeného textu tak vyplývá, že na jejich adresy by mohl putovat zhruba stejný počet portrétů s Milošem Zemanem. Ten ve funkci oficiálně vystřídá Václava Klause při inauguraci 8. března 2013. O tom, kolik fotografií s novou hlavou státu si jednotlivé střední školy ve finále pořídí, záleží ale pouze na každé z nich. Kromě ředitelen visí snímky prezidenta často například ve sborovnách a jsou i součástí výzdoby tříd, kde studenti skládají maturitní zkoušky. Veškeré pořizovací náklady spojené s nákupem fotografií státníků si hradí školy samy.

Například Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Českých Budějovicích čeká výměna šesti obrazů. Podle jejího ředitele Karla Štixe, by se tak mělo stát asi do měsíce. „Vycházím z vlastní zkušenosti, když jsme v roce 2003 měnili fotografie Václava Havla za Václava Klause," uvedl. „Zatím je dost času a nikdo na to moc nespěchá. Určitě to nebude tak rychlé a spontánní, jako když jsem v roce 1989 začínal po vojně učit a sundávali se fotky Gustáva Husáka," zavzpomínal.

Fotografii prezidenta má Štix ve své pracovně. Další nechybí ve sborovně a v učebnách, kde se konají různé reprezentativní akce. A pravidelně ji vyvěšují do učeben, kde se konají maturity. „V ostatních třídách je výzdoba věcí třídních učitelů," dodal Štix . Jestli nahradí Klausovu fotografii portrétem nově zvoleného prezidenta, ještě zváží. Dovede si ale představit, že by ve třídách mohly třeba viset obrazy Komenského, které by se nemusely měnit.

Na Gymnáziu, Střední odborné škole ekonomické a Středním odborném učilišti v Kaplici na Českokrumlovsku budou výměnu fotografií prezidenta řešit na poradě vedení školy 11. února 2013. „Momentálně máme portréty hlavy státu v ředitelně, ve sborovně a ve dvou třídách," sdělila ředitelka Marta Caisová.

Naopak volba nového prezidenta, pokud se týče výměny fotografií, se prakticky nedotkne Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni na Táborsku. Václava Klause tu nemají v ředitelně, ve sborovně ani ve třídách. A nepočítají, že by tomu v případě Miloše Zemana bylo jinak. „Domnívám se, že pokud už by se do tříd nějaký portrét věšel, tak by to měla být podobizna Jana Ámose Komenského. Nebo si tam dovedu představit český státní znak či znak zřizovatele - tedy Jihočeského kraje," řekl ředitel školy Jiří Novotný.

Portréty vysloužilých prezidentů školy většinou archivují, například v depozitářích, kde jsou umístěny studentské práce.

Částku, jakou jednotlivé střední školy za fotografie případně utratí, lze zatím jen těžko odhadnout. Podle sdělení jedné z pracovnic známého internetového obchodu, kde školy portréty prezidenta často nakupují, nebyla dosud cena fotografie Miloše Zemana stanovena. Obrázek si lze udělat jen o výdajích za rám, který zmíněný obchod na svých webových stránkách nabízí na 510 korun.

Historie vyvěšování obrazů státníků v českých učebnách sahá 150 let zpátky, kdy ji zavedl tehdejší rakouský císař František Josef I. a tento zvyk přetrval i v dobách samostatného Československa. Za socialismu za absenci portrétu prezidenta hrozil dokonce postih, ale po změně režimu už nikdo nic podobného nenařizoval.

Podle hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly dnes žijeme v jiné době, než když visel povinně portrét císaře pána ve všech úředních prostorách a každý se může svobodně rozhodnout, zda si státníka na zeď umístí, či nikoli. „Je možné, že si fotografii Miloše Zemana do své pracovny pověsím, najdu-li pro ni důstojné místo. U současného prezidenta se mi to doposud nepovedlo," uzavřel s tím, že důstojnost úředních prostor se dá docílit i jiným způsobem.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku