sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
V osmi grantových programech je k rozdělení 13 milionů korun
15.03.2006


Celkem 12,8 milionu korun je k dispozici zájemcům v osmi grantových programech (GP), jejichž vyhlášení schválili na svém včerejším jednání krajští radní. Jedná se o následující grantové programy, přičemž uzávěrka žádostí je u všech 12. dubna.
GP Rekonstrukce a obnova vybavení dětských dopravních hřišť - k dispozici je částka 500 tisíc korun a záměrem je podílet se na rekonstrukci a obnově vybavení minimálně čtyř stávajících dopravních hřišť tak, aby mohly sloužit v plné míře požadavkům na dopravní výchovu cyklistů-začátečníků.
GP Vybavení florbalových hřišť - k dispozici je 300 tisíc korun a záměrem toho grantového programu je podílet se na vybavení minimálně tří tělocvičen nebo sportovních hal přenosnými mantinely, brankami a příslušnou technikou tak, aby mohly sloužit jak k rozvoji výkonnostního florbalu, tak k veřejně přístupnému rekreačnímu provozování tohoto moderního sportu, o který je mezi dětmi a mládeží stále vzrůstající zájem.
GP Podpora živé kultury - k dispozici je částka 4,5 milionu korun. Cílem programu je podpora rozvoje všech kulturních žánrů - hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, výtvarného umění a ostatních témat souvisejících s živou kulturou s cílem rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky v jihočeském regionu.
GP Podpora vypracování metodik pro posuzování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb-provozní standardy sociální péče - rozdělovat se bude 0,5 milionu korun s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu poskytovaných sociálních služeb v Jihočeském kraji.
GP Realizace záměru zajištění institucializované péče o děti a rodinu - k rozdělení jsou připraveny dva miliony korun a záměrem tohoto programu je napomoci k realizaci výstavby a provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V tomto centru bude možné kdykoliv umístit ohrožené dítě (týrané, zneužívané), přičemž v zařízení bude poskytována ochrana a pomoc dítěti po dobu, než rozhodne soud o návrhu na nařízení předběžného opatření a zároveň bude kladen důraz i na spolupráci s dalšími orgány a institucemi.
GP na obnovu venkovských zemědělských sídel a přirozené údržby krajiny - rozdělovat se budou dva miliony korun s cílem pomoci těm žadatelům, kteří nemohou využívat jiné dotační tituly a tímto přispět k zachování tradičního venkovského rázu.
GP na podporu zpracování dokumentace do operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - rozdělovat se bude 1,5 milionu korun.
GP na podporu zaměstnanosti - k rozdělení je připraveno 1,5 milionu korun a hlavním důvodem pro realizaci tohoto programu je potřeba vytvoření přehledu o možnostech dalšího profesního vzdělávání v Jihočeském kraji.
Další podrobnosti včetně materiálů pro zpracování žádostí jsou dostupné v rubrice Granty, příspěvky, dotace 2006 - AP PRK .

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku