sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto: Nemocnice zavedla revoluční 3D laparoskopickou operativu. (68.97 KB)
Nemocnice zavedla revoluční 3D laparoskopickou operativu
16.07.2014

Českobudějovická nemocnice je jedním z prvních lékařských zařízení v tuzemsku, které začalo v praxi používat revoluční 3D laparoskopickou operativu. Zavedení této nové chirurgické technologie znamená další zvýšení šetrnosti a přesnosti laparoskopických zákroků. Ty se tak stávají ještě bezpečnější a pro pacienta komfortnější. Zkracuje se čas operace i doba následné rekonvalescence. Operatér dokáže vnímat hloubku tak, jako kdyby byl pacient otevřený, což je u klasické laparoskopie nemožné.

S přístroji EVIS EXERA III., které posouvají standardy v laparoskopii o velký kus dopředu, pracují od začátku letošního roku českobudějovičtí urologové. Zhruba před měsícem s nimi začali operovat také lékaři chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení. Posledně jmenované oddělení tuto technologii využívá jako vůbec první pracoviště svého druhu v České republice.

„Jedná se o úplně novou generaci laparoskopických přístrojů s přidaným třetím rozměrem. Vidíme i hloubku, což umožňuje daleko lepší, šetrnější, preciznější preparaci tkání, šití a podobně. Díky dokonalému a reálnému prostorovému zobrazení se lépe orientujeme v operačním poli, což dále snižuje rizika zákroku," uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Petr Sák, Ph.D.

Lékař při použití 3D technologie operuje se speciálními brýlemi, jejichž obdoba je známá z 3D kin či sledování televize v trojrozměrném formátu. Revoluční 3D laparoskopie je ideální metodou i pro technicky náročnější laparoskopické operace. V brzké budoucnosti tak lze očekávat, že řadu zákroků, dosud prováděných výhradně otevřenou operativou, bude možné řešit laparoskopicky.

„3D laparoskop již využíváme například při obtížných odstranění dělohy, řešení endometriózy, kdy buňky dutiny děložní vycestují a uchytí se někde v dutině břišní. 3D laparoskopie nám umožňuje touto šetrnou metodou řešit i odstraňování větších nezhoubných myomů. Obecně řečeno, 3D zobrazení zvyšuje komfort pro operatéra, čímž dochází k rozšíření indikačních možností a zvýšení komfortu pro pacientky, kratší dobu hospitalizace a rychlejší návrat do běžného života," poznamenal prim. MUDr. Petr Sák.

Lékaři urologického oddělení, kteří pracují s prostorovým 3D zobrazením od začátku letošního roku, už pomocí sestavy, s níž zatím disponují pouze dvě nemocnice v ČR, odoperovali více než 170 pacientů. „Díky tomuto zařízení je na monitor ve vysokém rozlišení přenášen prostorový obraz operačního pole. To umožňuje výrazně zpřesnit operační postup, který je tak šetrnější pro pacienta, zkracuje se čas operace a minimalizují se krevní ztráty. Velkým přínosem této jedinečné sestavy je flexibilní zakončení videolaparoskopu, které umožňuje dokonalé zobrazení i obtížně přístupných orgánů. Tyto výhody se uplatňují zvláště u náročných onkologických operací, kde je nutná rekonstrukční fáze zákroku po odstranění nádoru. Velkým příslibem této techniky do budoucna je zlepšení výsledků léčby po odstranění prostaty, tedy možnost zachování erekce a minimalizace rizika samovolného úniku moči po operaci," konstatoval MUDr. Zdeněk Staněk z Urologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Podobných zákroků provedou českobudějovičtí urologové okolo 250 až 300 ročně.

Využití 3D zobrazení v laparoskopické chirurgii, tedy při šetrných operacích bez nutnosti otevření břišní dutiny klasickým řezem, znamená velmi výrazné snížení zátěže pro pacienta. Lékařům postačí několik otvorů, jimiž se do dutiny břišní zavedou nástroje, zdroj světla a kamera spojená s monitorem a videem. Operatér sleduje obrazovku a pomocí nástrojů, které ovládá mimo břišní dutinu, provede příslušný výkon.

„Zatím je tato technologie používána hlavně při operacích brániční a tříselné kýly, konečníku a tlustého střeva. Využití a velký přínos lze očekávat u operací nezhoubných nádorů jater," doplnil MUDr. Pavel Kožnar z Chirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku