sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto:\
„Pod Jánem" v Netolicích je nyní bezpečněji
9.11.2015

Na pravém břehu Bezdrevského potoka v Netolicích, pod replikou slovanského hradiště, je nyní bezpečněji. V trvale obývané lokalitě „Pod Jánem", která je i oblíbeným cílem vycházek místních občanů a turistů, totiž mohlo město díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši bezmála 145 tisíc korun nahradit přestárlé nebezpečné stromy třemi desítkami nových mladých listnáčů.

„Naším cílem bylo znovu umožnit obyvatelům města i jeho návštěvníkům trávit Pod Jánem volný čas bez obav z pádu větví ze starých stromů. Odstranili jsme nebezpečné jasany a lípy a v následujících dnech je nahradíme třiceti novými vzrostlými listnáči, které podél břehu potoka Bezdrevský vytvoří zhruba 240 metrů dlouhou alej," uvedl vedoucí Odboru hospodářského a životního prostředí Městského úřadu Netolice Jindřich Bukovský.

Podél Bezdrevského potoka budou nově vysazeny javory, olše, lípy a střemchy, které krajině dodají původní ráz a navrátí lokalitě „Pod Jánem" dřívější privilegium oblíbeného místa k procházkám a trávení volného času. O výsadbu dřevin se postará odborná firma z nedalekých Vodňan, následná péče o stromořadí bude probíhat ve spolupráci s aktivními občany Netolic.

„Příspěvek Nadace ČEZ na tuto akci je pro nás velmi významný hned ze dvou důvodů. Vyřešili jsme velký bezpečnostní problém a to navíc díky dotaci ve výši sta procent nákladů," konstatoval starosta Netolic Vladimír Pešek a poznamenal, že v budoucnu budou Netoličtí usilovat také o podporu z nadačních projektů Oranžové hřiště a Oranžová učebna.

Obyvatelé domů „Pod Jánem" likvidaci starých stromů a výsadbu nové aleje přivítali. Město tak mohlo situaci v této lokalitě řešit bez jakýchkoli komplikací. „Samozřejmě cítím i trochu smutku, žila jsem zde s těmi stromy šedesát let, ale nic jiného jsme si přát nemohli. Bylo tu už nebezpečno. Když vidím zasazené nové stromy mám velkou radost," reagovala na činnost před svým domem Marta Dvořáková. Podobně se vyjádřila i její sousedka Drahuše Jandová. „Je to dobrá věc. Potřebovalo to tu omladit," potvrdila.

Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ obnovují či nově vysazují stromořadí od roku 2011. „Zájem měst a obcí o obnovu a výsadbu alejí neustává a ke zhruba 150 stromořadím, které se s naší podporou podařilo vysadit v minulých letech, letos přibývají desítky dalších. Jsme moc rádi, že jedním z nich bude i alej v Netolicích, jež opět zprůchodní oblíbenou pěší trasu,
a umožní tak aktivní veřejnosti trávit čas na čerstvém vzduchu v atraktivním a bezpečném prostředí," poznamenal Petr Šuleř, zástupce Nadace ČEZ v jižních Čechách.

Pozitivní vliv stromů nespočívá pouze v jejich estetické funkci nebo ochraně blízkého prostředí proti přírodním živlům. Zeleň snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu a tlumí výkyvy teploty. Je významným producentem kyslíku a zároveň vzduch částečně zbavuje škodlivých plynů a pachů. Slouží také jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku