sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Pozvánka ke Kulatému stolu s registrovanými poskytovateli sociálních služeb
16.02.2016

Jihočeský kraj pořádá setkání s registrovanými poskytovateli sociálních služeb. Na tomto setkání budou poskytovatelé informováni o aktuálních otázkách týkajících se sociálních služeb.

Bližší informace o plánovaném programu naleznou poskytovatelé v pozvánkách zveřejněných na webu JčK v sekci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

 

Setkání se budou konat na Krajském úřadu Jihočeského kraje vždy pro poskytovatele určitého druhu sociálních služeb, v těchto termínech:

 • 02.03.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež)
 • 08.03.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
 • 16.03.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - centra denních služeb, denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny)
 • 23.03.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice, zasedací místnost Sálu zastupitelstva č. 2010 (druhy soc. služeb - terénní programy, kontaktní centra, azylové domy, podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, noclehárny)
 • 30.03.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - raná péče, telefonická krizová pomoc, krizová pomoc, průvodcovské a předčitatelské služby, intervenční centra, tísňová péče, tlumočnické služby)
 • 05.04.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice, zasedací místnost Sálu zastupitelstva č. 2010 (druhy soc. služeb - pečovatelská služba, osobní asistence)
 • 12.04.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - sociální rehabilitace, služby následné péče)
 • 13.04.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice, zasedací místnost Sálu zastupitelstva č. 2010 (druhy soc. služeb - odborné sociální poradenství)
 • 20.04.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - odlehčovací služby, týdenní stacionáře, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče)
 • 21.04.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice, zasedací místnost Sálu zastupitelstva č. 2010 (druhy soc. služeb - domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením)

 

V případě Vašeho zájmu zašlete emailem potvrzení o účasti, ve kterém uvedete:

 • termín setkání, dle druhu soc. služby
 • název organizace a osoby, které se za organizaci setkání zúčastní

Potvrzení o účasti zasílejte na adresu: pavlíček@kraj-jihocesky.cz

 

Upozorňujeme Vás, že vzhledem k omezené kapacitě místností je možná účast pouze 2 zástupců za každého poskytovatele (doporučujeme ředitel/vedoucí a ekonom/účetní).

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku