sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto aktualita (173.07 KB)
Projekt Jihočeského kraje podpoří plánování sociálních služeb
3.11.2016

Jihočeský kraj nyní realizuje projekt s názvem „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.", který bude trvat do 31. 3. 2019. V rámci tohoto projektu se bude tvořit nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2019 - 2021, dále pak Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2018 - 2021. Projekt zahrnuje také vznik nového krajského informačního systém s názvem Jihočeská aplikace pro sociální služby v Jihočeském kraji. Tato aplikace by měla obsahovat několik modulů usnadňující plánování, řízení a financování sociálních služeb. Její součástí bude i Elektronický katalog sociálních služeb v Jihočeském kraji, který bude určen pro odbornou i laickou veřejnost a který zároveň usnadní občanům vyhledávání sociálních služeb i bez nutnosti znalosti zákona o sociálních službách.

Jedním z významných cílů projektu je zintenzivnit a prohloubit spolupráci obcí a kraje v oblasti plánování a vytváření sítě sociálních služeb Za tímto účelem jsou naplánována setkání zástupců obcí a kraje v každé obci s rozšířenou působností, a to alespoň jednou ročně. Tématem budou otázky týkající se zajištění dostupnosti sociálních služeb na základě zjištěné potřebnosti. Dále budou mít obce či další subjekty v oblasti plánování možnost využít finanční prostředky k podpoře procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni v rámci veřejné zakázky, kterou Jihočeský kraj chce v rámci projektu realizovat stejně jako v předchozím projektu.

V průběhu projektu budeme pro zadavatele i poskytovatele sociálních služeb pořádat také vzdělávací akce v podobě workshopů se zaměřením na aktuální témata v sociální oblasti.

Podrobnější informace o aktivitách projektu můžete získat od manažerky projektu Mgr. Jany Rošlapilové, tel.: 386 720 844, email: roslapilova@kraj-jihocesky.cz. Projekt je financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku