sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto aktualita (102.63 KB)
Úspěšná bavorsko-česká burza firem
21.09.2017

Vytvořit příležitosti pro nové kontakty mezi bavorskými a českými firmami, podpořit kooperace, aktivní poradenství a networking: Evropský region Dunaj-Vltava a Niederbayern-Forum vybudovaly s úspěchem v názorné kooperaci nový formát pro přeshraniční, společný hospodářský region.

„Chceme sblížit naše hospodářské partnery ve společném přeshraničním regionu a vytvořit příležitosti pro další kontakty. Tím chceme zintenzivnit důvěrnou spolupráci a iniciovat stále nové a fungující přeshraniční kooperace.“ Těmito slovy zahájil Dr. Olaf Heinrich, prezident krajského sněmu Dolního Bavorska, „Bavorsko-českou burzu firem“, která se v této podobě konala poprvé.

Navazuje na „Bavorsko-český den pro firmy“, jehož premiéra byla v dubnu 2017 v Bayerisch Eisenstein. Nová burza firem přivedla účastníky tentokrát do Klatov. Po best-practice-přednáškách firem se sídlem v Čechách a v Bavorsku měli návštěvníci možnost zúčastnit se veletrhu, který se zaměřoval na odvětví strojírenství a elektrotechnika, neboť tato odvětví jsou významná na obou stranách hranice.

„Chceme vytvořit novou platformu pro kontakty a dialog mezi firmami, které se zde mohou snadno prezentovat a rovnocenně spolu hovořit“ vysvětluje koncept Bertram Vogel, jednatel Niederbayern-Forum. U Evropského regionu Dunaj-Vltava a Niederbayern-Forum vznikl nápad uspořádat tyto dvě akce jako součást udržitelné iniciativy podpory česko-bavorské sítě. Spoluorganizátory jsou Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Jihočeská hospodářská komora, Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska a Řemeslnická komora Dolní Bavorsko-Horní Falcko.

Jaroslava Pongratz, jež je ve funkci „manažerky kontaktních sítí Bavorsko-Čechy“ u Evropského regionu ve Freyungu, charakterizuje výjimečnost burzy firem: „Nabízíme předpřipravené výstavní stolky, na kterých jsou nejenom údaje k firmám a jejich činnostem a k tomu co nabízejí, ale i jaké kooperační partnery hledají. Tyto informace jsme si od firem vyžádali dopředu a pro dnešní prezentaci dvojjazyčně připravili. Simultánní překlad přednášek, možnost využít tlumočníky pro jednotlivé přeshraniční rozhovory a aktivní zprostředkování kontaktů mezi českými a bavorskými firmami dle toho, co požadují, jsou další služby, které podnikům na obou stranách hranice v rámci burzy firem zdarma nabízíme.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku