sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Krajský radní Krák odpovídá na dotazy při převzetí pozemků v areálu letiště v Plané (161.60 KB)
Jihočeský kraj převzal od Ministerstva obrany poslední a zároveň největší část původního vojenského letiště v areálu Plané u Českých Budějovic
31.07.2018

V úterý 31. července 2018 v 10.00 hodin se v areálu bývalých kasáren v Plané u Českých Budějovic uskutečnilo oficiální předání objektů poslední a současně největší části kasáren původního vojenského letiště Jihočeskému kraji. Ministerstvo obrany zastoupil ředitel odboru nakládání s nepotřebným majetkem Ľuboš Hajduk a nového vlastníka, Jihočeský kraj, pak radní pro oblast veřejných zakázek Antonín Krák.

 Předávané objekty kasáren tvoří bývalá ubytovací část, autopark a vodní a energetické zdroje. Celkem se jedná o 42 pozemků o celkové rozloze asi 18 hektarů, na nichž je cca 41 staveb s příslušenstvím. Jihočeský kraj za tyto nemovitosti uhradil 143 milionů korun. „Bývalá kasárna jsme se rozhodli odkoupit hlavně proto, abychom zachovali celistvost areálu, který je v našem vlastnictví. Díky tomu budeme mít kontrolu nad využitím letiště a můžeme bez omezení plánovat  jeho další rozvoj,“ vysvětlila hejtmanka Ivana Stráská s tím, že převod majetku mezi armádou a krajem probíhal hladce a bez problémů. „Právě pozemky a příležitosti, které se tím nabízejí, činí letiště unikátním a atraktivním,“ dodala hejtmanka.

Radní pro veřejné zakázky Antonín Krák při převzetí majetku uvedl, že získané plochy jsou nezbytné pro další rozvoj letiště. To by kraj chtěl uvést do provozu v roce 2020. „V nejbližší době bude zpracována studie, která zmapuje možnosti, jak s prostorem co nejúčelněji naložit,“ uvedl Krák, podle něhož by mohlo jít například o ubytovací zařízení, parkoviště a další služby, které jsou pro provoz letiště nezbytné.

Ředitel odboru nakládání s nepotřebným majetkem MO Ľuboš Hajduk řekl: „Jsem rád, že se podařilo shromáždit potřebnou dokumentaci a po oboustranných vstřícných jednáních podepsat konečnou smlouvu. Bylo tím zakončeno mnohaleté období postupného předávání nepotřebného majetku bývalého letiště v Plané, včetně celého areálu kasáren.“

Ministerstvo obrany předalo ústřední část letiště včetně vlečky Jihočeskému kraji již v letech 2007 až 2010. V následujících letech pak na základě zájmu a potřeb došlo k převodu menších částí nebo samostatných objektů, a to nejen zmíněnému kraji, ale i Policii ČR, Českému červenému kříži, Vězeňské službě nebo Generálnímu ředitelství cel.

Výstavba letiště v Plané u Českých Budějovic byla zahájena 6. prosince 1935 a kolaudace a předání do provozu se uskutečnilo 13. prosince 1937. V dubnu 1938 byla na letišti detašována jednotka četnických leteckých hlídek. Civilní letiště bylo přeměněno na vojenskou základnu až německou brannou mocí. Z počátku protektorátu bylo letiště využíváno pravděpodobně k výcvikovým účelům, a to i s využitím ukořistěné techniky.

V květnu 1945 letiště přešlo opět pod české velení a 28. října 1945 vznikla na letišti 2. letecká divize. Následně byl 1. července 1947 na letišti zahájen pravidelný letecký provoz Čs. aerolinií na lince Praha – České Budějovice. Propuštěním bývalých zahraničních letců došlo k utlumení činnosti útvarů 2. letecké divize a v letech 1950 až 1952 na letišti proběhla rozsáhla rekonstrukce.

V dubnu 1952 přistál v Plané roj letounů 1. stíhacího leteckého pluku MiG-15. Uvedený pluk na letišti působil až do svého zrušení 31. prosince 1994. V létě 1996 byla na letiště dislokována 2. letka Vojenského technického ústavu letectva a PVO. Opravárenská základna letectva pak byla definitivně zrušena k 31. prosinci 2005. Tímto dnem skončila éra vojenského letectví na jihu Čech, aby později vznikem společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, byla zahájena nová etapa letectví, tentokrát civilního.

mapa předávaného areále ke stažení (.pdf - 590.44 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku