sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Den komunitárních programů přiblíží evropské peníze
21.09.2007

Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu, Europe Direct Jihočeského kraje a Eurocentrum České Budějovice pořádají 9. října v sále zastupitelstva v budově krajského úřadu od 9.30 do 17 hodin pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka „Den komunitárních programů". Půjde o prezentace grantových schémat, která jsou řízena přímo Evropskou komisí v Bruselu. Cílem komunitárních programů je především posilovat vzájemnou spolupráci organizací členských i kandidátských států. Vypisovány jsou ve všech oblastech evropských politik. Největší z programů podporují spolupráci na výzkumných programech, zavádění inovací, celoživotní vzdělávání či aktivity v oblasti sociálních služeb a veřejného zdraví. Programy představují celkem 67 miliard EUR pro financování projektů v letech 2007-2013.
„Komunitární programy jsou zajímavým doplňkem velkých evropských fondů. Lze z nich financovat menší projekty, ale zato v oblastech, na něž se strukturální fondy nevztahují. Příkladem mohou být třeba známé programy Erasmus, Leonardo nebo největší z nich Sedmý rámcový program na podporu vědy a výzkumu či Life+," popisuje Petr Šebek, ředitel Stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu. „Komunitární programy rozhodně stojí za pozornost. Rozdělované částky nejsou sice nijak závratné, ale míří do oblastí, kde se jinak podpora hledá těžko - například oblast bezpečnosti dopravy, krizového řízení, spolupráce škol, umělců či obcí a měst. Další důležitou věcí je, že po skončení současného programovacího období si již čeští žadatelé nebudou moci sáhnout na strukturální fondy a komunitární programy zůstanou jednou z mála možností, jak vrátit zpět alespoň část z peněz odvedených do Bruselu," doplňuje.
Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu sleduje komunitární programy systematicky. Na svých webových stránkách přináší zájemcům informace jednak o aktuálních termínech pro předkládání žádostí a také výzvy zahraničních subjektů, které hledají partnery pro své projekty. Zároveň také nabízí domácím předkladatelům podporu při vyhledávání partnerů z ostatních evropských regionů pro jihočeské projekty. Den komunitárních programů umožní zájemcům z podnikatelského i neziskového sektoru, zástupcům obcí a měst, sféry vědy a výzkumu či vzdělávacích a kulturních institucí seznámit se blíže s podrobnostmi jednotlivých programů a nadto získají možnost osobní konzultace svých záměrů přímo s národními koordinátory jednotlivých grantů.
Zájemci o účast na tomto dnu se mohou registrovat do 1. října na e-mail: soukupovab@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku