sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
U kulatého stolu se mluvilo o službách pro rodiny
19.10.2007


Na téma „Služby pro rodinu a prorodinná politika kraje" spolu u středečního kulatého stolu hovořili zaměstnanci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje a zástupci mateřských center z Jihočeského kraje, která jsou sdružena v Síti mateřských center v ČR. Cílem setkání bylo navázání spolupráce a partnerství v oblasti vytváření prorodinné politiky a podpory mateřských center v Jihočeském kraji jako služby pro rodinu.
Během diskuse se kromě jiného otevřely otázky možného financování činnosti mateřských center, kterým se otevírají možnosti získání finančních prostředků zejména z programů EU, především pak z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
„Evropské programy v současném programovacím období 2008 až 2013 nabízejí prioritní oblasti, kam mohou mateřská centra podávat po vyhlášení výzev své projektové žádosti. Záměr podporovat provoz mateřských center má pro příští rok v rámci grantové politiky také odbor sociálních věcí a zdravotnictví," říká Pavla Doubková z odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu.
V Jihočeském kraji je v současné době třináct mateřských center sdružených v Síti mateřských center v ČR.
„Jedná se o nezisková zařízení, která zpravidla zakládají matky na rodičovské dovolené a jejich cílem je poskytovat matkám možnost vyjít z izolace, kam se dostávají z důvodu celodenní péče o dítě. Maminky v mateřských centrech přitom nejsou samy pro sebe a ostatním maminkám, dětem, tatínkům i prarodičům nabízejí celou řadu programů i poradenství," vysvětluje Bohuslava Nejedlá, koordinátorka mateřských center Jihočeského kraje.
Během kulatého stolu byly také slavnostně předány certifikáty subjektům, které se dočkaly ocenění v krajském kole kampaně „Společnost přátelská rodině". Z 16 nominovaných subjektů, které při své činnosti a práci vycházejí vstříc rodinám s dětmi, vybrala komise k ocenění sedm následujících:

  • Sbor církve bratrské, Trhové Sviny
  • Radniční restaurace, Křemže
  • KaP CZ s.r.o., Cukrárna pod zámkem, Vimperk
  • Baby club Betynka, Vimperk
  • Soukromá stomatologická praxe - MUDr. Makovcová, Tábor
  • Klinické laboratoře Tábor
  • SIKO CB, a.s., České Budějovice

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku