sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uredni_deska
Jihočeský kraj - Úřední deska

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Krajský úřad /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


Schválená rozpočtová opatření 2018
Číslo Vyvěšeno dne Název
875 14.12.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 13. 12. 2018
847 30.11.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 29. 11. 2018
812 26.11.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 22. 11. 2018
764 01.11.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 1. 11. 2018
724 19.10.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 10. 2018
678 05.10.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 4. 10. 2018
652 20.09.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 9. 2018
616 07.09.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 6. 9. 2018
588 27.08.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 22. 8. 2018
513 19.07.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 7. 2018
439 22.06.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 21. 6. 2018
396 07.06.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 7. 6. 2018
374 31.05.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 31. 5. 2018
342 18.05.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 17. 5. 2018
298 03.05.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 3. 5. 2018
266 19.04.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 4. 2018
233 06.04.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 5. 4. 2018
202 23.03.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 22. 3. 2018
172 08.03.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 8. 3. 2018
147 23.02.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 22. 2. 2018
118 08.02.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 8. 2. 2018
96 01.02.2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 1. 2018
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku