sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uredni_deska
Jihočeský kraj - Úřední deska
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Krajský úřad /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
57 18.01.2019 Veřejná vyhláška. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Ohrazení na období 2018 – 2027.
58 18.01.2019 Zveřejnění informace o oznámení záměru „Produkční stáj Opařany II“.
54 17.01.2019 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch na pozemcích parc. č. 785/1, 785/2, 785/8 a 785/10 k.ú. Čekanice u Tábora"
48 15.01.2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí pro zařízení: Farma Smetanova Lhota.
47 15.01.2019 Oznámení účastníkům a dotčeným orgánům a výzva ke stavebníkovi v rámci vedeného přezkumného řízení. Náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300 k podnětu LÍŠTÍ z.s.
43 14.01.2019 Veřejná vyhláška. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Dehetník na období 2018 – 2027.
44 14.01.2019 Veřejná vyhláška. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní rezervaci Libějovický park na období 2018 – 2027.
39 11.01.2019 Veřejná vyhláška. Usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci týkající se zřízení vodního díla: „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ SO 71-71-03 Sudoměřice – Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300
42 11.01.2019 Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení záměru „Retail Park České Budějovice“
40 11.01.2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení ze dne 13. 12. 2018, vydaného právnické osobě Technické služby Třeboň, s.r.o., pro zařízení „Skládka odpadů Stráž nad Nežárkou - Pístina“
41 11.01.2019 Rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě AL INVEST Břidličná, a. s.,pro zařízení „AL INVEST Břidličná, a. s., Tapa Tábor – výroba flexibilních obalů, Kosova 1021, Tábor“.
38 10.01.2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě Vodňanská drůbež, a.s.“, provozující zařízení „Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany“
37 09.01.2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí pro zařízení: Výkrmna drůbeže Nová Ves nad Lužnicí.
32 09.01.2019 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "I/20 Písek – Pištín, uspořádání 2 + 1“.
33 09.01.2019 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ke koncepci „Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“
34 09.01.2019 Rozhodnutí. Odvolání Jickovice.
35 09.01.2019 Rozhodnutí o odvolání. Odvolání Orlík III.
36 09.01.2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení, fyzické osoby, zapsané v živnostenském rejstříku, Ing. Marta Tůmová, provozující zařízení „Výkrmna drůbeže Nestanice“
28 08.01.2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby C-Energy Planá s.r.o., se sídlem Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí, pro zařízení „C-Energy Planá nad Lužnicí“
27 08.01.2019 Rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby KOVOSVIT MAS, a.s., se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí, pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny - KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí“.
26 08.01.2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby FONTEA a.s., Veselí nad Lužnicí, pro zařízení „Fontea - výroba nealkoholických nápojů – Veselí nad Lužnicí“
25 08.01.2019 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení - záměr „Zimoviště pro masný skot – Studená Voda“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
24 07.01.2019 Rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti ve výrokové části rozhodnutí o vydání integrovaného povolení ze dne 9. 11. 2018, vydaného právnické osobě Václav Chmela - Galvanovna s. r. o., pro zařízení „Václav Chmela - Galvanovna
5 04.01.2019 Rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě TECNOCAP s. r. o., se sídlem pro zařízení „Výroba kovových obalů a vík s povrchovou úpravou – TECNOCAP s. r. o., Střížovice“.
668 27.09.2018 Oznámení zveřejnění časového plánu a programu prací k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek 2018.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku