sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uredni_deska
Jihočeský kraj - Úřední deska
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

 


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
202 26.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnice I/3 a I/39 z důvodu provádění opravy železničního přejezdu č. P5575 Bukovec. V termínu: od 27.4.2019 – do 3.5.2019
201 26.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 a I/29 v blízkosti kruhové křižovatky silnic I/19 a I/29, cca v km 89,550 – 89,650 silnice I/19 a v km 33,240 – 33,340 silnice I/29, okres Tábor
199 25.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/19, v místě mostu evid. č. 19-045, cca staničení km 102,400 – 102,660, okr. Tábor,
193 21.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22 – obchvat, okr. Strakonice, dle doloženého návrhu DIO – jedná se o posuvné pracovní místo v délce cca 50m, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.
194 21.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22 v k.ú. Střelské Hoštice, okr. Strakonice, dle doloženého návrhu DIO Schéma B/1 Termín: 28. 03. -30. 07. 2019
196 21.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v místě MUK Boršov nad Vltavou z důvodu provádění opravy povrchu vozovky. V termínu: ve dnech od 23.4.2019 – do 3.5.2019
192 21.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/22 u obce Křtětice při úplné uzavírce této silnice z důvodu provedení stavby „I/22 Křtětice, most ev.č. 22-045“, a to na dobu od 26.3. – 14.8. 2019.
191 21.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v úseku Děbolín – Jindřichův Hradec při úplné uzavírce silnice III/02311 v Děbolíně z důvodu výstavby kanalizace a ČOV.
195 21.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 v místě křižovatky silnic I/4, II/139 a III/00427a, v cca km 91,100, okres Strakonice Termín: 01. 04. 2019 – 05. 04. 2019
184 20.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu v k.ú. Boršov nad Vltavou z důvodu provádění opravy povrchu vozovky.
183 18.03.2019 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení pro stavbu: „R4 Lety – Čimelice, SO 130 Rozšíření silnice I/19“
179 15.03.2019 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 1 územního plánu Čestice.
177 13.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v úseku Jarošov nad Nežárkou – Nová Včelnice – hranice Jihočeského kraje z důvodu provedení čištění silničních příkopů, a to na dobu od 1.4. do 30.5. 2019
173 11.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnice I/4 v k.ú. Horosedly, okr. Písek.
172 11.03.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnice I/4 v k.ú. Drhovle, okr. Písek.
170 11.03.2019 Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí. „Přístavba jednopodlažní budovy – lisovny (1. etapa) a dvoupodlažní budovy – (2. etapa) v areálu společ. CENTES, spol. s r. o., ul. E. Rošického 364/9, České Budějovice.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku